Jingo Chen

Jingo Chen

Jingo Chen

Jingo Chen Google Scholar LogoLinkedIn Logo

Former Visiting Scholar

200, Sec. 3
Xinhai Rd., Taipei 10668
Taiwan, R.O.C.
Email: jingochen@ntu.edu.tw

Education

M.S. Structural Enginering

Zhejiang Univeristy

1997

Ph.D. Structural Engineering

Zhejiang University & The Hongkong Polytechnic University

2002

Publications

Google Scholar LogoLink to Google Scholar Profile